ZAKUP USŁUG -PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SULEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE CENOWE

 

1. Zamawiający: Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie ul. Targowa 20,
BOJO w Sulejowie zaprasza do złożenia ofert na:


ZAKUP USŁUG -PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SULEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

2. Przedmiot zamówienia:


Trasa I Przewóz uczniów do Gimnazjum w Przygłowie na godzinę 8 00, powrót około godziny 1530 opieka:
Wójtostwo - Salkowszczyzna - Bilska Wola wieś - Bilska Wola Kol.- Dorotów - Podlubień - Łęczno od Nr 50 - Przygłów, dzienny przebieg w obie strony wynosi ok. 30 km - przeciętna liczba dzieci podczas kursu wynosi 40.

Trasa II Przewóz uczniów do Gimnazjum w Przygłowie na godzinę 800, powrót około godziny 1530 opieka:
Bilska Wola – Biała – Biała Komorniki – Kurnędz - Krzewiny – Łęczno do Nr 49 - Przygłów dzienny przebieg w obie strony wynosi ok. 30 km - przeciętna liczba dzieci podczas kursu wynosi 34 + 12 dzieci do Szkoły Podstawowej w Łęcznie przejazd w jedną stronę rano.

 

3. Termin realizacji zamówienia – okres nauki w roku szkolnym 2015/2016
tj. 01.09.2015 – 24.06.2015 r.

 

4. Okres gwarancji ...............................................................................................................

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: BOJO w Sulejowie ul. Targowa 20 do 27.07.2015 r.

 

6. Termin otwarcia ofert 28.07.2015 r.

 

7. Warunki płatności miesięcznie po wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury za usługę.

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami p.o. Dyrektor BOJO Michał Kieszkowski.

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


10. Zleceniobiorca zapewnia podczas kursu opiekę uczniom. Wszelkie informacje dotyczące ww. zadań można uzyskać w BOJO w Sulejowie ul. Targowa 20 lub pod nr Tel. 44 6162-815.


11. Treść oferty. (Załącznik Nr 1)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2015 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Kieszkowski
Ilość wyświetleń: 1841
07 września 2015 11:57 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
08 lipca 2015 15:24 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
08 lipca 2015 15:21 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany