Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Regulamin zamówień publicznych

Regulamin Zamówień Publicznych w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik nr 1

Kodeks Etyki

Zarządzenie Nr 20/BOJO-F/2013 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

Regulamin pracy

Zarządzenie Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

Regulamin kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 19/BOJO-F/2013 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

Regulamin wynagradzania

Zarządzenie Nr 2/BOJO-F/2016 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Zarządzenie Nr 4/BOJO-F/2015 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 2/BOJO-F/2013 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

Zatrzymaj banner przewijany