Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Refundacja dofinansowania młodocianego pracownika

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania...

Zatrzymaj banner przewijany