Biuletyn Informacji Publicznej - Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie
http://bip.bojosulejow.pl

Dane teleadresowe

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
771-27-04-669
łódzkie
piotrkowski
Sulejów
Sulejów
Targowa 20
97-330

0446162815

oswiata@bojosulejow.pl

0446162815

Bartłomiej Pacan

0446162815

b.pacan@bojosulejow.pl

Izabela Gawin

0446162815

i.gawin@bojosulejow.pl

Danuta Tymanowska

0446162815

d.tymanowska@bojosulejow.pl

Dorota Wilczyńska

0446162815

d.wilczynska@bojosulejow.pl

Edyta Owiesek

0446162815

e.owiesek@bojosulejow.pl

Bartosz Borkowski

446162815

b.borkowski@bojosulejow.pl

I piętro

7.30 - 15.30