2019

Wysokość dotacji miesięcznej na dziecko w Gminie Sulejów w 2019 roku (nazwa wagi):

 • uczeń statystyczny szkoły publ./niepubl. - młodzież (Sa) - 496,43 zł,

   

zwiększenia:

 • uczeń szkoły podstawowej na wsi lub w mieście do 5 tysięcy mieszkańców (P1) - 198,57 zł,

 • uczeń gimnazjum na wsi lub w mieście do 5 tysięcy mieszkańców (P2) - 134,04 zł,

 • uczeń szkoły podstawowej do 70 uczniów (P3) - 99,29 zł,

 • uczeń z niepełnosprawnnościa intelektualną w stopniu lekkim... (P4) - 695,00 zł,

 • uczeń niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową... (P5) - 1.439,65 zł,

 • uczeń niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym... (P6) - 1.787,15 zł,

 • dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim... (P7) - 4.716,10 zł,

 • uczeń klas sportowych (P26) - 99,29 zł,

 • uczeń klas mistrzostwa sportowego (P27) - 496,43 zł,

 • uczeń z nauczaniem indywidualnym bez orzeczeń (P35) - 496,43 zł,

 • uczeń szkół przyszpitalnych i przysanatoryjnych (P36) - 496,43 zł,

 • zesp. pozalek. i zaj. wych. w szk. przyszp. (P37) - 913,43 zł,

 • uczeń gimnazjum (P40) - 19,86 zł,

 • uczeń klasy I,II,III szkoły podstawowej (P43) - 32,27 zł,

 • uczeń - dodatkowa nauka j. polskiego (P44)- 744,65 zł,

 • uczeń SP, Ogólnoksz. Muz. I St. i gimnazjum (P46) - 12,41 zł,

   

zadania pozaszkolne:

 • dziecko 6-letnie w przedszkolach (P48) - 372,32 zł,

 • dziecko 6-letnie w oddziale przedszkolnym lub innych formach (P49) - 327,64 zł,

 • dziecko 6-letnie w placówce na wsi lub w mieście do 5 tysięcy mieszkańców (P50) - 74,46 zł,

 • dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną... (P60) - 4.716,10 zł,

 • dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju... (P62) - 417,00 zł,

 • dziecko niepełnosprawne w przedszkolach - gr. 2 (P65) - 1.439,65 zł,

 • zadania pozaszkolne gminne (P67) - 0,50 zł,

   

  Dotacja na dziecko w przedszkolu niepublicznym na miesiąc:

 • styczeń - 468,58 zł,

 • luty - 468,58 zł,

 • marzec - 488,48 zł,

 • kwiecień - 488,48 zł,

 • maj - 488,48 zł,

 • czerwiec - 488,48 zł,

 • lipiec - 488,48 zł,

 • sierpień - 488,48 zł,

 • wrzesień - 488,48 zł,

 • październik - 488,48 zł,

 • listopad - 606,66 zł,

 • grudzień - 606,66 zł.

  Dotacja na dziecko w oddziale przedszkolnym w szkole niepublicznej na miesiąc:

 • styczeń - 254,87 zł,

 • luty - 254,87 zł,

 • marzec - 254,97 zł,

 • kwiecień - 254,97 zł,

 • maj - 254,97 zł,

 • czerwiec - 254,97 zł,

 • lipiec - 254,97 zł,

 • sierpień - 254,97 zł,

 • wrzesień - 254,97 zł,

 • październik - 254,97 zł,

 • listopad - 280,21 zł,

 • grudzień - 280,21 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartłomiej Pacan
Ilość wyświetleń: 544
08 listopada 2019 09:02 (Bartłomiej Pacan) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2019 15:10 (Bartłomiej Pacan) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2019 14:46 (Bartłomiej Pacan) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany