Walne Zebranie Członków/Delegatów

W dniu 11.01.2011 roku o godz. 16.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Sulejowie.

Tematem spotkania było uchwalenie nowego statutu Kasy oraz wybranie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zgonie z podjętą uchwałą dotychczasowe PKZPOŚ zostało przekształcone w Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

MPKZP przy BOJO w Sulejowie został zmieniony statut oraz dokonano wyboru nowego Zarządu Kasy i składu Komisji Rewizyjnej.

Podjęte uchwały:

  1. UCHWAŁA NR 1/2011 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PKZP z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu PKZP.
  2. UCHWAŁA NR 2/2011 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PKZP z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg.

W dniu 16.01.2012 roku o godz. 16.30 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich. Prowadzącym zebranie był Pan Zbigniew Kwiecień a protokolantem Pani Ewa Frąckiewicz.

Podjęte uchwały:

  1. UCHWAŁA NR 1/2012 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW MPKZP przy BOJO w Sulejowie z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów człnkowskich.

W dniu 23.01.2013 roku o godz. 16.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Prowadzącym zebranie była Pani Katarzyna Mikołajczyk a protokolantem Pani Ewa Frąckiewicz.

 


W dniu 15.01.2014 roku o godz. 15.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. Prowadzącym zebranie była Pani Zofia Witczak a protokolantem Pani Danuta Tymanowska.

 


W dniu 12.01.2015 roku o godz. 16.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem spotkania było wybranie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2014. Prowadzącym zebranie był Pan Zbigniew Kwiecień a protokolantem Pani Iwona Młynarczyk. Walne zebranie pozostawiło skład personalny Zarządu bez zmian, natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Iwona Mucha - Przewodniczący, Rutowicz Mariusz - sekretarz, Sawa Wanda - członek.

Podjęte uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2015 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW MPKZP przy BOJO w Sulejowie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów człnkowskich.

 


W dniu 14.01.2016 roku o godz. 16.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 rok. Prowadzącym zebranie był Pan Zbigniew Kwiecień a protokolantem Pani Iwona Krajewska.

 


W dniu 12.01.2017 roku o godz. 16.00 odbyło się w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Tematem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Prowadzącym zebranie był Pan Zbigniew Kwiecień a protokolantem Pani Beata Purgał.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2011 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Kieszkowski
Ilość wyświetleń: 13660
10 lutego 2017 12:16 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2017 12:14 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
10 lutego 2017 12:06 (Michał Kieszkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany