EFS

znaczek_efs.jpg

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE.

europauniabojo.jpg

EFS w krajach Unii Europejskiej.

 

EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii. Fundusze strukturalne są finansowymi narzędziami redystrybucyjnymi, które wspierają spójność społeczną w całej Europie, poprzez koncentrację wydatków w regionach mniej rozwiniętych. EFS przeznacza swe środki w szczególności na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

Załączniki:

1) Ulotka informacyjna EFS,

2) EFS 2007-2013 mapa kwalifikujących się regionów,

3) Teksty prawne UE dotyczące EFS.

 

W dziale tym publikowane będą zadania realizowane przez BOJO finansowane z EFS.

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 5771
Zatrzymaj banner przewijany